Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser
Betænkning nr. 1534
Bilag 3


Bilag 3: Fiktiv børnepornografi (udtalelse fra Sexologisk Klinik og Visitations- og Behandlingsnetværket, september 2010)

Bilag 3 – Side 1

Bilag 3 – Side 2

Bilag 3 – Side 3


Justitsministeriet, Version 1.0, September 2012
Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk