Justitsministeriet
Lovafdelingen
Strafferetskontoret
Sagsnr.: 2008-730-0764
Dok.: RAJ40879

Retsudvalget
L86 - Svar på Spørgsmål 2

. . . "Straffelovens § 235 om besiddelse mv. af børnepornografisk materiale omfatter desuden andre utugtige "visuelle gengivelser", dvs. forhold, hvor der er tale om en fiktiv afbildning.

Der skal efter bestemmelsens forarbejder foreligge en realistisk afbildning, og bestemmelsen omfatter derfor alene fiktive fremstillinger, der fremtræder på samme eller tilnærmelsesvis samme måde som fotografier og lignende.

Eksempelvis vil et computergenereret billede, der har fuld lighed med et fotografi, være omfattet. Modsat falder malerier, håndtegninger mv., der ikke fremtræder som identiske med faktiske afbildninger, uden for bestemmelsens anvendelsesområde" . . .

Brian Mikkelsen / Lars Hjortnæs