Straffelovrådets Betænkning om Straf for Pornografi, Betænkning nr. 435, 1966, side 80

Citat:

På basis af psykiatrisk og børnepsykiatrisk erfaring kan det heller ikke antages, at den sexuelle driftsretning, personlighedens sjælelige udvikling og den almindelige indstilling til sexual-etiske normer, hverken hos voksne eller børn kan påvirkes i skadelig retning gennem de omhandlede virkemidler (pornografisk litteratur, billeder, film). Om disse kan have en gavnlig virkning på visse hæmmede, sexualsky personligheder er tvivlsomt, men kan dog ikke ganske udelukkes. De her anførte forhold gælder uanset, om de pornografiske skrifter, billeder m.v. beskriver normale eller perverse, forhold.